W celu wytworzenia optymalnych produktów z kamienia, niezbędne jest sumienne projektowanie. Już podczas sporządzania oferty projektowany jest wstępnie późniejszy produkt. Otrzymane zlecenia analizuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe obejmujące wszystkie etapy produkcji, łącznie z terminami i cechami jakościowymi. Wykonany specjalnie dla zamówionego produktu rysunek CAD należy również do zawartości teczki zlecenia przeznaczonej dla działu produkcji.